Vinagrera Basic, 17,5 cm. WMF (06 1915 6030)

$41.900

Agotado